Dotacje Urzędu miasta Zakopane dla Tatrzańskiej Fundacji Muzycznej

W roku 2023 uzyskaliśmy dofinansowanie w wysokości 20 000 zł z środków Urzędu Miasta Zakopane w ramach Konkursu Ofert w dziedzinie kultury 2023 na organizację koncertu

"W salonie Jadwigi i Władysława Zamoyskich. uroczysty koncert z okazji Roku Jadwigi Zamoyskiej"

Dziękujemy! 

 

W roku 2022 uzyskaliśmy dotacje z UM w Zakopanem w ramach Konkursu Ofert w dziedzinie kultury 2022 na organizację koncertów:

OPOWIEŚCI WUJCIA KAROLA Z ATMY-  koncert familijny

VENI CREATOR Koncert z okazji jubileuszu konsekracji Narodowego Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach