• Agnieszka Kreiner
    Agnieszka Kreiner

AGNIESZKA KREINER

Urodziła się w Krakowie i tu ukończyła studia uniwersyteckie (Wydział Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego) oraz mu­zyczne - Wydział Dyrygentury w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej pod kierunkiem Krzysztofa Missony.

Zdobycie III nagrody na II Ogólnopolskim Konkursie Dyrygentów im. Grzegorza Fitelberga w Katowicach w 1974 umożliwiło jej debiut za pulpitem dyrygenckim Opery Śląskiej w Bytomiu.
W roku 1975 uzyskała wyróżnienie na Międzynarodowym Seminarium Muzycznym w Weimarze prowadzonym przez Igora Markevicha, a w roku następnym dosko­naliła swoje umiejętności pod jego kierunkiem w Saint-Cézaire we Francji.

W latach 1978 - 1982 była dyrygentem Opery Krakowskiej (dyrygowała tam między innymi: Carmen Bizeta, Wolnego strzelca Webera, Halkę i Straszny dwór Moniuszki, Księżniczkę czardasza Kalmana). Pełniła też funkcję wykładowcy w PWSM w Kato­wicach i Krakowie.
Rok 1979/1980 Agnieszka Kreiner spędziła w Wiedniu jako stypendystka rządu austriac­kiego, uzyskując dyplom ukończenia Hochschule fűr Musik und Darstellende Kunst w klasie prof. Otmara Suitnera i dyrygując koncertem dyplomowym w Złotej Sali Musikverein.
W latach 1982 - 1992 była dyrygentem Teatru Wielkiego w Warszawie, realizując między innymi prapremiery: Bramy raju Joanny Bruzdowicz i Historyję o św. Katarzynie Romualda Twardowskiego, oraz premiery: Bal kadetów Jana Straussa, Pan Twardowski Lu­domira Różyckiego, Historia żołnierza Igora Strawińskiego, Paziowie królowej Marysieńki Pawła Dunieckiego. W Teatrze Wielkim dyrygowała ponad 250 spekta­klami oper i baletów (wśród nich We­sele Figara, Król Roger, Borys Godunow, Dama pikowa, Uprowadzenie z seraju, Mane­kiny, Włoszka w Algierze, Córka źle strzeżona).

Po odejściu z Teatru Wielkiego zwróciła się w stronę muzyki symfonicznej., równocześnie kończąc Podyplomowe Studium Menadżerów Kultury przy SGH w Warszawie.
W 1994 roku Agnieszka Kreiner została dyrektorem artystycznym Filharmonii Lubel­skiej. W ciągu trzech sezonów pełnienia tej funkcji udało jej się doprowadzić do otwar­cia nowej sali koncertowej, zainicjować festiwale, wprowadzić do repertuaru orkiestry dzieła Wagnera, Mahlera, Hin­demitha, Lutosławskiego, Panufnika, Kilara. Za jej dyrekcji miało miejsce prestiżowe prawykonanie polskie utworu Mehaye Hametim Noama Sheriffa z udziałem Josepha Malovanego, oraz nagranie z Filharmo­nikami Lubelskimi pierwszej płyty kompaktowej z udziałem Zbigniewa Edwarda Zienkowskiego.

Od roku 2004 Agnieszka Kreiner jest menadżerem i szefem artystycznym założonej przez siebie Tatrzańskiej Orkiestry Klimatycznej, z którą dała kilkadziesiąt koncertów w różnych miastach Polski; prócz Zakopanego w Warszawie, Krakowie, Gdańsku, Lublinie, Olkuszu, Strzegomiu, Nowym Targu. Szczególną misją Tatrzańskiej Orkiestry Klimatycznej jest wykonywanie muzyki inspirowanej górami i folklorem góralskim, a także tworzonej przez kompozytorów związanych z Podhalem. Do najbardziej prestiżowych wydarzeń należały koncerty jubileuszowe prof. Stefana Kamasy (w Krakowie i Zakopanem),koncert w bazylice OO. Paulinów na Skałce w dzień 70 rocznicy śmierci Karola Szymanowskiego, wykonanie w Zakopanem Stabat Mater Karola Szymanowskiego, koncert z okazji Dni Gdańska oraz koncerty na festiwalach w Warszawie i Olkuszu.

Z udziałem Tatrzańskiej Orkiestry Klimatycznej pod batutą Agnieszki Kreiner odbyły się też prawykonania utworów polskich kompozytorów współczesnych: Benedykta Konowalskiego, Jerzego Chruścińskiego, Barbary Kaszuby. Wraz z Orkiestrą Klimatyczną Agnieszka Kreiner nagrała cztery płyty CD: Album tatrzańskie, Mieczysław Karłowicz, Klimatyczne Zakopane, Kolęduje Polska cała - polskie kolędy historyczne.
Równolegle (od 2006 - 2014) Agnieszka Kreiner współpracowała z Operą Śląską, prowadząc między innymi przedstawienia Cyrulika sewilskiego, Nabucco, Strasznego Dworu Bytomiu, Katowicach oraz dwukrotnie na tournee w Niemczech i Holandii.

Agnieszka Kreiner występowała gościnnie w wielu miastach Polski (między innymi w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Bydgoszczy, Jeleniej Górze, Częstochowie, Katowicach, Lublinie, Poznaniu, Rzeszowie, Koszalinie, Zamościu) oraz za granicą: w Niemczech, Holandii, Austrii, Rosji, Luksemburgu, Francji. W latach 2006 - 2007 odbyła z zespołem Opery Śląskiej tournee po Niemczech i Holandii dyrygując operą G. Verdiego Nabucco.

W roku 2019 z solistą Marcinem Danilewskim i orkiestrą kameralną West Side Sinfonietta nagrała na płytę CD Koncert skrzypcowy C-dur op. 30 Maurycego Moszkowskiego. Nagranie było nominowane do nagrody Fryderyk 2020.

Współpracowała z wieloma znakomitymi artystami, jak Jadwiga Romańska, Wiesław Ochman, Ewa Podleś, Zdzisława Donat, Anna Lubańska, Krzysztof Jakowicz, Piotr Pławner, Tomasz Strahl, Marcin Zdunik, Izabela Matuła i inni, a także z stojącymi u progu kariery Rafałem Blechaczem, Krzysztofem Jabłońskim, Izabelą Matułą.

Obok działalności dyrygenckiej, Agnieszka Kreiner zajmuje się edukacją muzyczną; jest autorką podręczników do nauki muzyki dla gimnazjum i szkoły podstawowej oraz podręcznika do audycji muzycznych dla szkół muzycznych I stopnia.
W roku 1994 Agnieszka Kreiner została wyróżniona odznaką Zasłużonego Działacza Kultury.

W roku 2017 wygrała w plebiscycie Gazety Krakowskiej na "osobowość Roku 2016 w dziedzinie kultury" w powiecie Tatrzańskim.