20 LAT TATRZAŃSKIEJ ORKIESTRY KLIMATYCZNEJ

Rok 2024 jest dla nas rokiem jubileuszowym - Tatrzańska Orkiestra Klimatyczna obchodzi 20-lecie swojego istnienia. Powstała w roku 2004 - założona przez grupę entuzjastów, dzięki wsparciu ówczesnych władz miasta Zakopane: burmistrzom Piotrowi Bąkowi i Jerzemu Zacharce oraz życzliwości wielu osób, przede wszystkim  p. Dyrektor Szkoły Muzycznej Lidii Długołęckiej-Pinkwart i Macieja Pinkwarta, senatora Franciszka Bachledy-Księdzularza, Andrzeja Gut-Mostowego, Janusza Majchra. Wiele zawdzięczamy pomocy ówczesnej dziennikarki Tygodnika Podhalańskiego Ani Zadziorko oraz miłośniczce Tatr Teresie Jadwidze Krasdodębskiej i wielu innym sprzyjającym nam mieszkańcom Zakopanego i Podhala. 

Nasz pierwszy koncert odbył się 8 kwietnia 2004 w kościele Św. Krzyża w Zakopanem, poprzedzony oczywiście wieloma przygotowaniami i próbami muzycznymi. W programie znalazło się dzieło Josepha Haydna "Siedem ostatnich słów Jezusa na krzyżu" w wykonaniu orkiestry oraz Franciszka Bachledy-Księdzularza recytującego słowa ewangelii w przekładzie na gwarę góralską Marii Matejowej.

Rok jubileuszowy otworzy galowy koncert sylwestrowy w sali kina Sokół w Zakopanem. Po raz 20 spotkamy się w sylwestrowy wieczór w Zakopanem z naszymi słuchaczami, przyjaciółmi i fanami.

Koncert nosi tytuł "VIVA LA MUSICA, VIVA L'AMORE"

i jest organizowany przez Urząd Miasta Zakopane