TATATRZAŃSKA FUNDACJA MUZYCZNA

Tatrzańska Fundacja Muzyczna

NIP 525 229 3091

Tatrzańska Fundacja Muzyczna należy do fundacji „non profit”. Została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 1 marca 2004.

Nr. KRS 0000197838

Statutowe cele działania organizacji to między innymi:

  • podtrzymywanie muzycznych tradycji Zakopanego i regionu wokół Tatr,
  • wspieranie działalności Tatrzańskiej Orkiestry Klimatycznej,
  • wspieranie działalności popularyzatorskiej i edukacyjnej w dziedzinie muzyki.

Zarząd Tatrzańskiej Fundacji Muzycznej tworzą: Agnieszka Kreiner-Bogdańska, Teresa Krasnodębska, Anna Zadziorko.


Zarząd Tatrzańskiej Fundacji Muzycznej zaprasza do zasilenia konta Fundacji: wszelkie środki przeznaczone są na cele statutowe, glównie na realizację koncertów Tatrzańskiej Orkiestry Klimatycznej

Bank Polska Kasa Opieki S.A.

Nr rachunku: 87 1240 1037 1111 0010 0178 8830


Za wpłaty gotówkowe na rzecz Tatrzańskiej Fundacji Muzycznej bank PEKAO S. A. nie pobiera prowizji.