AKTORZY I RECYTATORZY

Franciszek Bachleda-Księdzularz

Andrzej Bienias

Andrzej Dziedzina - Wiwer

Andrzej Ferenc

Adrianna Jerzmanowska

Włodzimierz Matuszak

Krzysztof Michno

Krzysztof Najbor

Krzysztof Łakomik

Katarzyna Pietrzyk

Maciej Pinkwart

Jaga Siemaszko

Ks. Stanisław Szyszka

Krzysztof Wnuk

Marcin Zubek - narrator