Kolęduje Polska cała

1.    Spis kolęd  

       Bóg sie rodzi / God Is born 1848 Gustaw Ehrenberg, melodia tradycyjna

2.      Stary wiarus /Old Veteran 1863 Mieczysław Romanowski, mel. trad.

3.      Kolęda polska / Polish Carol 1863 Karol Baliński, mel. trad.

4.      W dzień Bożego Narodzenia / On Christmas Day 1915 Bolesław Pochmarski, mel. trad.

5.      Kolęda legionowa / Carol of the Legions 1915 Ludwik Markowski, mel. trad.

6.      Kolęda syberyjska / Siberian Carol 1941 autor nieznany. mel. trad.

7.      Kolęda łagrowa / Concentration Camp Carol 1942 Halina Golczowa, mel. trad.

8.      Koleda juhasów / Highlanders’ Carol 1942 Tadeusz Staich, mel. trad.

9.      Hej, Dziecino / Hey,Baby Jesus 1942  Tadeusz Staich, mel. trad.

10.  Kolęda żołnierska / Soldiers’ Carol 1943  Szkocja Antoni. Bogusławski, mel. trad.

11.  Uśnij Dziecino / Sleep Christ Child 1943 Czesław Kalkusiński, muz. Henryk Fajt

12.  Hej kolęda, hosanna / Hey, Merry Hosanna 1943 Aleksander Maliszewski, mel. trad.

13.  Kolęda powstańcza / Carol of the Warsaw Uprising 1944 autor nieznany, mel. trad.

14.  Pokój ludziom dobrej woli/Peace to People of Good Will 1964Marian Hemar, muz. Zb. Preisner

15.  Tuszac pasterze / Shepherds, the Day is Near przed 1843  słowa i mel. tradycyjne

16.  Pastorałka muzykancka / Carol of the Musicians przed 1843 słowa i mel. tradycyjne

17.  Pastorałka hultajska / Carol of the Rogues przed 1843 słowa i mel. tradycyjne