Dotacje z Urzędu Miasta Zakopane w roku 2022

W roku 2022 uzyskaliśmy dofinansowanie z środków Urzędu Miasta Zakopane w ramach Konkursu Ofert w dziedzinie kultury 2022

1, na organizację koncertu "Opowieści wujcia Karola z Atmy".

Koncert familijny pt Opowieści wujcia Karola z Atmy"

Dotacja w kwocie 22 500 zł Dziękujemy! 

Szczegóły:

https://www.ezakopane.pl/zakopane.php?info=umzakopane

 Sprawozdanie:

2. Rozliczenie ze względu na źródło finansowania zadania publicznego

Lp.

Źródło finansowania

Koszty zgodnie z umową

Faktycznie poniesione wydatki

1

Dotacja, w tym odsetki bankowe od dotacji oraz inne przychody ogółem:

 

22 500 zł

1;1

Kwota dotacji

22 500 zł

22 500 zł

1;2

Odsetki bankowe od dotacji

 

0

1;3

Inne przychody

 

0

 

Inne środki finansowe ogółem[1]):

900 zł

1 078,15 zł

2

(należy zsumować środki finansowe wymienione w pkt 2.1–2.4)

 

 

2;1

Środki finansowe własne

900 zł

1 078,15 zł

 

2;2

Świadczenia pieniężne od odbiorców zadania publicznego

0

0 zł

 

2;3

Środki finansowe z innych źródeł publicznych2), [2])

0 zł

0 zł

 

Nazwa(-wy) organu(-nów) administracji publicznej lub jednostki(-tek) sektora finansów publicznych, który(-ra,-re) przekazał(a, y) środki finansowe): ………………………………………………………………………………………………………………………………....

 

2;4

Pozostałe2)

0 zł

0 zł

3

Wkład osobowy i wkład rzeczowy ogółem:

7 000 zł

7 000 zł

(należy zsumować środki finansowe wymienione w pkt 3.1 i 3.2)

 

3;1

Koszty pokryte z wkładu osobowego

3 300 zł

3 300 zł

3;2

Koszty pokryte z wkładu rzeczowego[3]), [4])

3 700 zł

3 700 zł

4

Udział kwoty dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego[5])

74,01%

73,58%

5

Udział innych środków finansowych w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji[6])

4,00%

4,79%

6

Udział wkładu osobowego i wkładu rzeczowego w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji[7])

31,11%

31,11%

 

2. na organizację koncertu z okazji XXV lecia konsekracji Narodowego Sanktuarium Matki Boskiej Fatimskiej "Veni Creator" Dziękujemy

Szczegóły

https://www.ezakopane.pl/zakopane.php?info=umzakopane

Sprawozdanie:

2. Rozliczenie ze względu na źródło finansowania zadania publicznego

Lp.

Źródło finansowania

Koszty zgodnie z umową

Faktycznie poniesione wydatki

1

Dotacja, w tym odsetki bankowe od dotacji oraz inne przychody ogółem:

 

20 000 zł

1;1

Kwota dotacji

20 000 zł

20 000 zł

1;2

Odsetki bankowe od dotacji

 

0

1;3

Inne przychody

 

0

 

Inne środki finansowe ogółem[1]):

550 zł

1 282,91 zł

2

(należy zsumować środki finansowe wymienione w pkt 2.1–2.4)

   

 

2;1

Środki finansowe własne

550 zł

1 282,91 zł

 

2;2

Świadczenia pieniężne od odbiorców zadania publicznego

0

0 zł

 

2;3

Środki finansowe z innych źródeł publicznych2), [2])

0 zł

0 zł

 

Nazwa(-wy) organu(-nów) administracji publicznej lub jednostki(-tek) sektora finansów publicznych, który(-ra,-re) przekazał(a, y) środki finansowe): ………………………………………………………………………………………………………………………………....

3

Wkład osobowy i wkład rzeczowy ogółem:

8 450 zł

8 450 zł

(należy zsumować środki finansowe wymienione w pkt 3.1 i 3.2)

 

3;1

Koszty pokryte z wkładu osobowego

2 800 zł

2 800 zł

3;2

Koszty pokryte z wkładu rzeczowego[3]), [4])

5650 zł

5650 zł

4

Udział kwoty dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego[5])

68,97%

67,27%

5

Udział innych środków finansowych w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji[6])

2,75%

6,41%

6

Udział wkładu osobowego i wkładu rzeczowego w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji[7])

42,25%

42,25%