Dotacje uzyskane z Urzędu Miasta Zakopane w roku 2023

W roku 2023 uzyskaliśmy dofinansowanie w wysokości 20 000 zł z środków Urzędu Miasta Zakopane w ramach Konkursu Ofert w dziedzinie kultury 2023 na organizację koncertu

"W salonie Jadwigi i Władysława Zamoyskich. uroczysty koncert z okazji Roku Jadwigi Zamoyskiej"

Dziękujemy!