Dotacja uzyskana z UM Zakopane

W roku 2021 uzyskaliśmy dotację z UM w Zakopanem w ramach Konkursu Ofert w dziedzinie kultury 2021 na organizację koncertu "Prymas Stefan Wyszyński in memoriam. Dziękujemy! Kwota uzyskanej dotacji to 15 500 zł

Całkowity przewidywany koszt koncertu około 21 000 zł.

https://www.ezakopane.pl/zakopane.php?info=umzakopane