Dotacja uzyskana z UM Zakopane

Uzyskalismy dotację z UM w Zakopanem w ramach Konkuru Ofert w dziedzinie kultury 2019 na organizację jubileuszowego koncertu Tatrzańskiej Orkiestry Klimatycznej w wysokości 13 000 zł. Dziękujemy! 

Całkowity przewidywany koszt koncertu około 21 000 zł.

https://www.ezakopane.pl/zakopane.php?info=umzakopane